bild grönt fotavtryck

Webbinar - Stärk dina affärer med Science Based Target

Publicerad 2023-05-02 / 11:56 av Charlotta.Nilsson i Genomförda Event

Att synliggöra företagets hållbarhetsarbete blir allt viktigare. Med ökade omvärldskrav och ny lagstiftning så är ett aktivt klimatarbete numera en förutsättning för att skapa goda, hållbara och lönsamma affärer. Välkomna på ett kostnadsfritt webbinarie om Science Based Targets Initiative (SBTi).

Science Based Targets Initiative (SBTi) syftar till att ge företag vägledning och stöd i att sätta klimatmål som går i linje med vad vetenskapen anser krävs för att klara målsättningarna i Parisavtalet. Det är ett verktyg för att sänka sina klimatutsläpp och jobba på ett mer hållbart sätt.

Företag som sätter klimatmål gör det främst för sin egen verksamhet, men många sätter även klimatmål för sina egna produkters användning samt produktion av inköpta produkter och tjänster eftersom mycket av klimatpåverkan orsakas av dessa. För att kunna följa upp på sina mål ställer dessa företag ofta krav på sina leverantörer att redovisa klimatpåverkan av de produkter och tjänster som levereras. Tre sådana företag är Martin & Servera, PostNord och Malmö Lastbilscentral.

DATUM: 26 maj 2023

TID: 10.00 - 11.00

PLATS: Digitalt via Teams

KOSTNAD: Kostnadsfritt

ANMÄLAN: Anmälan görs via vår webbokning senast den 23 maj. En teamslänk kommer att skickas ut till anmälda deltagare dagen innan webbinariet.
 PROGRAM:

 • 10.00 - 10.05 Inledning
  Karin Bagge, WWF och Fredrik Svensson, Sveriges Åkeriföretag.
   
 • 10.05 - 10.10 Sveriges Klimatlag och mål 
  Fredrik Svensson, Hållbarhetsansvarig Sveriges Åkeriföretag
   
 • 10.10 - 10.20 Science Based Targets Initiative (SBTi) 
  Johan Widheden, Programsamordnare WWF
  Vad innebär det att sätta klimatmål i linje med vetenskapen? Vad är Science Based Target Initiative och vad ger det dig som transportföretag?
   
 • 10.20-10.30 Martin & Servera
  Emelie Hansson Hållbarhets- och kvalitetschef, Martin & Servera och Håkan Ekmyr Transportchef på Martin & Servera
  Martin & Servera har satt klimatmål enligt SBT. De kommer berätta om sitt arbete och hur detta påverkar deras leverantörer.
   
 • 10.30 - 10.40 PostNord
  Axel Scheutz Godin, Sr. Green Technology Lead PostNord, Simon Hoge, Koncern hållbarhetsanalytiker PostNord
  PostNord går igenom sin gröna transformation och hur de arbetar med sina transportleverantörer, nu och i närmasta framtiden.
   
 • 10.40 - 10.50 Malmö Lastbilscentral
  Marcus Lindholm, Administrativ chef
  Malmö LBC är på väg mot en grön omställning där Grön Karma, SBT och Ecovadis bildar ramverket för ett reducerat klimatavtryck.
   
 • 10.50 - 10.55 Avslut


SCIENCE BASED TARGETS INITIATIVE
Science Based Targets Initiative (SBTi) är ett partnerskap mellan CDP, FNs Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF). SBTi har nu närmare 5000 företag och finansinstitut som har satt vetenskapligt baserade klimatmål eller åtagit sig att sätta sådana mål och antalet fördubblas varje år. Läs mer. 

FRÅGOR OCH KONTAKT
Charlotta Nilsson - charlotta.nilsson@akeri.se
Fredrik Svensson - fredrik.svensson@akeri.se


Varmt Välkomna!
Sveriges Åkeriföretag och WWF

 

wwf logo        logo SBTi