Webbinaire Fair Transport – Integrationer och SÅ Klimat Calc

Publicerad 2023-11-29 / 09:28 av Charlotta.Nilsson i Fair Transport

Det kommer ständigt fler krav på klimatrapportering och hållbarhetsredovisning. I Fair Transport är vårt mål att underlätta denna redovisning, bland annat genom digitala integrationer, API:er. Många certifierade företag använder sig idag av Sveriges Åkeriföretags klimatredovisningsverktyg SÅ Klimat Calc för att redovisa bränsledata och här finns idag en integration till Fair Transport.

I detta webbinare går vi igenom alla integrationer som finns i Fair Transport men lägger ett extra stort fokus på SÅ Klimat Calc. Vilka möjligheter finns i SÅ Klimat Calc? Hur fungerar verktyget och vad bör jag som användare och certifierat företag tänka på?

NÄR: Måndag 11 december 2023
TID: 13.00 – 15.00
VAR: Microsoft Teams

PROGRAM
13.00 – 13.15 Så stöttar Fair Transport kommande miljö- och hållbarhetskrav
Integrationer i Fair Transport och kommande miljö- och hållbarhetskrav.
Maria Werpers Dahl, verksamhetsledare Fair Transport
13.15 – 14.00 SÅ Klimat Calc
Frans Beckman och Johan Lundmark, Sveriges Åkeriföretag
14.00 – 14.10 Paus
14.10 – 15.00 SÅ Klimat Calc

Frans Beckman och Johan Lundmark, Sveriges Åkeriföretag

ANMÄLAN: Anmälan görs via vår webbokning senast 2 dagar innan aktuellt datum. En Teamslänk skickas ut till anmälda deltagare dagen innan webbinariet.
KOSTNAD: Webbinariet är kostnadsfritt.

FRÅGOR OCH KONTAKT:
Maria Werpers Dahl, verksamhetsansvarig Fair Transport, info@fairtransport.se, 070-775 14 14
Charlotta Nilsson, Projektledare Fair Transport, charlotta.nilsson@akeri.se, 010-510 54 16