header vinterdäck

Vinterdäck för tunga fordon

Publicerad 2019-01-18 / 14:07 av Charlotta.Nilsson i Vinterdäck

Enligt uppgifter från EU kommissionen har Sverige den 20 december 2018 notifierat förslag till nya regler i Sverige om vinterdäck på tunga lastbilar och släpvagnar. Det innebär att EU har tre månader på sig att före den 21 mars 2019 lämna eventuella synpunkter på förslaget. Med hänsyn till eventuella inkomna synpunkter kan Transportstyrelsen därefter besluta om nya regler för vinterdäck. 

Nya regler föreslås gälla från den 1 juni 2019 vilket innebär tillämpning från vintern 2019-2020. Tiden till ett införande av nya regler är enligt förslaget mycket kort och åkerinäringen behöver framförhållning. Vi vet inte vad Transportstyrelsen kommer att besluta om vinterdäck under våren 2019 men det notifierade förslaget, kort sammanfattat nedan, kan vara vägledande. 


I det notifierade förslaget framgår i 3 § bland annat att

Vinterdäck som används till bilar och släpvagnar till bilar ska uppfylla något av följande krav:

  1. vara märkta med symbolen alptopp/snöflinga (3PMSF) enligt UN ECE-reglemente nummer 117,
  2. vara märkta med M+S, M.S, M & S, M-S, MS eller ”Mud and Snow” enligt UN ECE-reglemente nummer 30, UN ECE-reglemente nummer 54, UN ECE-reglemente nummer 108, UN ECE-reglemente nummer 109 och UN GTR nummer16, för däck som monteras på andra axlar än drivaxlar och framaxlar på bilar med en totalvikt över 3 500 kg eller på släpvagnar med en totalvikt över 3 500 kg, 
  3. vara märkta med POR (Professional Off Road) enligt UN ECE-reglemente nummer R54, eller
  4. vara dubbade och uppfylla kraven i 15 §.

Allmänna råd föreslår bland annat att:

  • Fordon som är försedda med däck med snökedjor eller som har lämpligt slirskydd, sandspridare eller liknande anordning bör anses vara försedda med likvärdig utrustning enligt 4 kap. 18 a § trafikförordningen (1998:1276).
  • Vinterväglag bör anses råda när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen.

 

Följande ikraftträdande- och övergångsbestämmelser föreslås

  1. Denna författning träder i kraft den 1 juni 2019.
  2. Däck enligt 3 § andra punkten får fram till och med den 30 november 2024 även användas på framaxlar på bilar med en totalvikt över 3 500 kg.
  3. Däck enligt 3 § andra punkten får fram till och med den 30 november 2024 även användas på bilar med en totalvikt upp till 3 500 kg och på drivaxlar på bilar med en totalvikt över 3 500 kg under förutsättningen att däcken särskilt framtagits för vinterkörning.
  4. Släpvagnar med en totalvikt upp till 3 500 kg får ha däck märkta enligt 3 § andra punkten fram till och med den 30 november 2028 under förutsättningen att däcken särskilt framtagits för vinterkörning.