header Affärsmannaskap

Vill du bli en bättre Transportsäljare?

Published mån, 02/04/2019 - 07:54 by Charlotta.Nilsson i utbildning

Affärsmannaskap steg 1 är en grundläggande kurs, som innehåller försäljningens grunder med genomgång av hela säljprocessen samt hur kundernas köp- och beslutsprocess påverkar våra förutsättningar att agera och sälja. 

Du får dessutom kunskap i hur du hittar nya lojala, kunder, samt hur du på sikt bibehåller goda kundrelationer för bästa lönsamhet.

Nästa utbildningstillfälle är den 26 mars 2019 i Stockholm. 

Till bokningen.