Vilka villkor bör vi som Lastbilscentral tillämpa i våra uppdrag?

Se även frågan om vad är den huvudsakliga skillnaden mellan Alltrans2007 och NSAB2015.

Om ni som lastbilscentral är den part som tecknar avtal med kund och dessutom transportplanerar och lägger ut uppdraget på en transportör så kan ni komma att betraktas som en speditör, dvs en part som förmedlar uppdrag. Det underlättar dock om ni tillämpar samma villkor mot uppdragsgivaren/kund som ni har gentemot transportören. Alltrans2007 är ju då att föredra då Alltrans2007 utgår från en transportör som utför godstransport, lagring eller övriga tjänster.

Men återigen påminns om vikten att säkerställa att ni har rätt försäkringar på plats. 

P 1 c) tredje strecksatsen i Alltrans tar upp förmedling av uppdrag. Detta ska tydligt kommuniceras till försäkringsbolaget så att ni får en god försäkringstäckning som passar er roll som speditör/förmedlare.
 

Visa alla