Vilka kan certifiera sig i Fair Transport?

Fair Transport är en medlemsförmån för alla som är medlemmar i Sveriges Åkeriföretag men certifieringen är öppen för alla. Icke medlemmar betalar en kostnad för certifieringen. 

Visa alla