Viktigt information kring bärighetsklasser i Nationell Vägdatabas (NVDB)

Publicerad 2023-05-16 / 13:21 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Trafikverket uppdaterar Nationell Vägdatabas (NVDB) enligt de lokala trafikföreskrifter (LTF) som ligger i STFS. Historiken kortfattat kring det hela är att NVDB inte har speglat verkligheten i relation till de lokala trafikföreskrifterna. Det gör att vägar på NVDB har återgått till sin ursprungliga BK-klassning vilket i många fall är BK2 eftersom kommunerna inte har reagerat eller uppdaterat sina lokala trafikföreskrifter.

Det är angeläget att vi når ut till alla kommuner i Sverige och påpekar hur detta påverkar godstransporterna i kommunerna. Vi samarbetar med Sveriges Kommuner och Regioner som har gått ut med ett budskap till alla kommuner och uppmana dem att uppdatera sina LTF så fort som möjligt. Vissa kommuner har redan börjat och andra ligger lite efter. 

Sveriges Åkeriföretags ståndpunkt i frågan är att det inte är rimligt att våra medlemmar ska stå för en risk att åka med överlast utan istället följa de lokala föreskrifter som finns. I praktiken innebär det att fordonsrörelserna ökar markant, därmed även kostnader för uppdragen samt miljöpåverkan. Vi rullar därmed ut ett brett samarbete med olika aktörer för att uppmana kommunerna att kavla upp ärmarna och göra jobbet som krävs för att uppdatera i STFS. Där kan ni som medlemmar också vara med att påverka i de närverk ni rör er i och i eventuell dialog med era närliggande kommuner.