Sveriges Åkeriföretag förvalningsrätt

Viktigt beslut i Förvaltningsrätten

Publicerad 2019-11-12 / 14:31 av Charlotta.Nilsson i Juridik

Transportstyrelsen kan inte kontrollera tillämpningen av vägarbetstid där lokala överenskommelser ingåtts.  

För några veckor sedan dömde Förvaltningsrätten i ett mål om vägarbetstidsbestämmelserna mellan Transportstyrelsen och ett transportföretag. Transportföretaget omfattas av åkeriavtalet mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet. I åkeriavtalet finns bestämmelser om vägarbetstid så långt lagstiftningen tillåter. 

Transportstyrelsen hävdade att man som tillsynsmyndighet kunde kontrollera tillämpningen av hela regelverket i transportföretaget. Transportföretagssidan hävdade däremot att i och med att det har slutits ett kollektivavtal om vägarbetstid, så handlar det om arbetsrätt och då är det facket som kontrollerar. Transportstyrelsen har nu beslutat att inte överklaga domen. 

Alla lokala överenskommelser, så länge de håller sig inom ramen för det tillåtna, gäller före lagen. Det är dock inte tillåtet att i centrala eller lokala överenskommelser bestämma en annan fyratimmarsperiod än en period mellan 00.00 och 07.00, dessa gränser är absoluta. Inte heller kravet på att det måste finnas ett register där all arbetstid ska registreras går att avtala bort.