Viktigt att tänka på gällande index!

Publicerad 2023-01-31 / 08:35 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Det blir alltmer klart för de allra flesta att det är inte bara viktigt att ha indexjustering och drivmedelstillägg i sina avtal – det måste också ske ”på rätt sätt”. Vad skall man då tänka på?

  • Uppdatera din GRUNDKALKYL inför varje nytt avtal, prisförhandling, offert, prislista. Oerhört viktigt! Tänk på att allt inte mäts – vad som mäts ser man i SÅIndex under ”Kostnadsslag”.
  • Rätt index-serie! Fokusera inte på namnet utan på innehållet i indexserien. Hur stor andel är bränsle? Förarkostnader? Andra kostnader? Kolla upp hur kostnadsfördelningen är för det specifika uppdraget och jämför med SÅIndex.
  • Man skall vara medveten om vad det innebär om man inte har 100% indexjustering. Känslan kan då uppstå att ”indexen inte följer med”. Och om man har tex 80% av indexförändringen, och om man dessutom i avtalet har en index-serie där kostnadsandelarna inte motsvarar verkligheten– ja då ger inte indexjusteringen full kostnadsersättning!

transportindex.se hittar du alla våra index. Har du frågor om SÅ Index eller våra andra webbaserade program SÅ Webbkalkyl eller SÅ Klimatcalc så når du supporten på transportekonomi@akeri.se eller 010-510 03 03.