Viktigt att lastbilarna återvänder hem var 8:e vecka

Publicerad 2021-02-22 / 11:11 av Charlotta.Nilsson i EU

Resultatet från Europeiska kommissionens studie om ”Återvändande av fordonet” eller Return of the vehicle, har nu publicerats och bekräftar nödvändigheten av att lastbilarna regelbundet återvänder till sitt etableringsland. NLA:s gemensamma kontor i Bryssel med FNTR (Frankrike) och BGL (Tyskland) välkomnar rapporten eftersom den illustrerar marknadssituationen med siffror och bekräftar en viktig del av mobilitetspaketet. 

Studien har tittat på vilka effekter som kommer av att lastbilar måste återvända till hemlandet var 8:e vecka. Studien visar att lastbilar från många östeuropeiska företag endast återvänder en eller två gånger om året. Vissa företag har så många som 80% eller 62% av sin flotta permanent utanför landet utan någon ekonomisk koppling till sitt hemland men utnyttjar trots detta deras fördelar i Västeuropa.

- Erik Østergaard (ordförande för NLA och VD för DTL): ”Studien bekräftar tydligt problemet med brevlådeföretag och lyfter fram att vi har ett stort problem med nomadförare. Kravet på återvändande av fordonet infördes för att ta itu med just detta. Nu uppmuntrar vi lagstiftarna att hålla fast vid de kompromisser och betydande resultat som uppnåtts med mobilitetspaketet 1.”

- Florence Berthelot (VD för FNTR): ”Återvändande av lastbilen är reglerad i förordningen om kör- och vilotider. Vi tror att detta är viktigt och ger en helhet till mobilitetspaketet. Studiens resultat visar att förstärkning av etableringskriterierna går i rätt riktning, vilket särskilt leder till bättre arbetsförhållanden för förarna."

- Prof. Dr. Dirk Engelhardt, (VD för BGL): ”På åtta veckor innan lastbilen återvänder hem till etableringslandet kan den enkelt köra upp till 22 000 km och betjäna alla destinationer i EU. Om östeuropeiska företag nästan uteslutande verkar i Västeuropa är de brevlådeföretag som är oacceptabla på vägtransportmarknaden.”
____________________________________________________________________________

  • FNTR är den ledande branschorganisationen för godstransporter i Frankrike med 5 000 medlemsföretag.
  • BGL är den ledande branschorganisationen för vägtransport och logistik i Tyskland med 7 000 anslutna medlemsföretag.
  • NLA är den gemensamma representationen i Bryssel av de ledande branschorganisationerna i Norden som representerar cirka 17 000 medlemsföretag i Sverige; Sveriges Åkeriföretag (SÅ), Danmark; Dansk transport- och logistik (DTL) och Norge; Norges Lastbiler- Forbund (NLF) i nära samarbete med dess associerade medlem finska transport och logistik (SKAL).