header vinterväghållning

Vi uppdaterar appen Live Trafik

Publicerad 2019-02-27 / 13:20 av Charlotta.Nilsson i Trafiksäkerhet

Från februari 2019 skickas rapporterna från appen Live Trafik direkt till Trafikverkets underhållsavdelning. Nytt är även att alla kan rapportera in störningar och avvikelser i appen samt att du som rapportör får återkoppling på dina inrapporteringar. Nu kan du även rapportera in brister i halkbekämpning och vinterväghållning i Live Trafik.

Appen LIVE TRAFIK ger dig aktuell trafikinformation om läget längs våra vägar och rastplatser. Tack vare informationen från Live Trafik kan Trafikverket både ge snabbare trafikinformation och göra snabbare åtgärder. Informationen används även som underlag för framtida investeringsbehov och förändrat resursbehov gällande halkbekämpning och vinterväghållning. Live Trafik är ett samarbete mellan Sveriges Åkeriföretag och Trafikverket. 

Det vi nu presenterar är ett resultat som grundar sig på en motion från ett tidigare årsmöte där flera medlemmar efterfrågade en app för att rapportera in avvikelser till Trafikverket. Extra roligt är att vi nådde längre än vad vi först trodde genom att rapporterna i Live Trafik nu går direkt till Trafikverkets underhållsavdelning. Vi kommer att testa detta arbetssätt ungefär ett år framåt som en del i ett FOI projekt tillsammans med Trafikverket. Målsättningen är att detta ska bli ett permanent arbetssätt.

vd Rickard Gegö

Att kunna svara upp mot våra medlemmars önskemål är något som vi alltid eftersträvar.

Rickard Gegö, Vd Sveriges Åkeriföretag

AVVIKELSER ATT RAPPORTERA 

  • brister på rastplatser 
  • fel på signaler eller teknisk utrustning 
  • trafikolyckor 
  • hinder på vägen 
  • väglag
  • vägskador
  • köer
  • övrigt


APPEN
Ladda ner appen via Google Play eller App Store.

TEKNISK INFORMATION 

  • Android 4.1 eller senare 
  • Iphone iOS 11.2 eller senare

Filtrera i appen på information som känns relevant för dig.
I appen får du bland annat information om brister på rastplatser, hinder på vägen och tjälskador.
Det är enkelt att skicka in rapporter. Nu får du dessutom återkoppling på dina inrapporteringar.

Fråga mig om Live trafik.


dd