Vi ska träffa ett nytt avtal och ska indexreglera det, vad ska vi tänka på?

Om ni är i färd med att träffa nya transportavtal bör ni tänka på vilken månad ni väljer som basmånad och att basmånad och avläsningsmånader är rättvisande. Eftersom det finns en stor osäkerhet gällande index i april och det lutar åt att index kommer att sjunka markant bör ni ta det i beaktande. Ni kan också träffa avtal med tätare justeringsintervall för att avtalet verkligen löpande justeras i förhållande till det faktiska kostnadsläget.

Visa alla