Vi ska göra en generationsväxling på åkeriet och ska ändra trafikansvarig, vad är det som gäller? Vilken utbildning behöver jag gå?

Ni behöver göra en ändring hos Transportstyrelsen som gäller Utbyte av trafikansvarig. Den som är trafikansvarig ska uppfylla kraven på gott anseende och ha nödvändigt yrkeskunnande. Det sistnämnda kravet innebär att den som ska vara trafikansvarig måste avlägga två prov i yrkeskunnande för gods hos Trafikverket. Har personen en viss relevant högre utbildning eller teknisk utbildning kan undantag beviljas. Det är inte krav på att gå en utbildning men vår kurs Eget på väg förbereder dig för att klara dessa prov samt ger dig värdefulla kunskaper i din nya roll i företaget. 
 

Visa alla