Vi har en force majeure-klausul, gäller den?

Om det finns en force majeure-klausul i avtalet behöver den noga granskas. Det går inte endast att konstatera att en sådan finns och att det automatiskt betyder att det går att ställa in prestationer.

En klausul kan vara ”stängd” eller ”öppen”. En stängd klausul betyder att endast det som är uppräknat i klausulen är en befrielsegrund. Om det inte inom rimliga gränser går att tolka in pandemi i klausulen omfattar den heller inte pandemi. Om det i klausulen efter uppräkningen av omständigheter framgår att även liknande omständigheter kan medföra befrielse får ni undersöka om pandemi liknar något av det som tidigare är uppräknat. Står det exempelvis naturkatastrof kan med god vilja tänkas att pandemi kan inkluderas om klausulen är öppen.

Visa alla