Vi är endast mellan 1-49 personer i företaget – vad gäller då?

Då finns inget lagkrav på att inrätta interna rapporteringskanaler. Kraven i lagen inträder för företag med 50 anställda och fler.

Visa alla