Varför ska jag certifiera företaget i Fair Transport?

Med Fair Transport kan vi förbättra lönsamheten, stärka konkurrenskraften och höja branschstatusen. Tack vare Fair Transport får du som åkeriföretag ett säljstöd gentemot befintliga och blivande kunder samt en plattform att synliggöra ert hållbarhetsarbete. 
 
Det är viktigt att vi gemensamt uppmärksammar omvärlden – politiker, beslutsfattare, media, allmänhet och transportköpare – om vad som är hållbara transporter av ansvarstagande åkeriföretag. Fair Transport är en hållbar affär för alla inblandade. För oss som säljer transporter och för dig som köper dem. För dina kunder och konsumenter, liksom för hela samhället.

Visa alla