Varför har Fair Transport utvecklats med tiden?

Fair Transport har funnits sedan 2012 och lanserades 2014, då som ett ställningstagande för ”sunda transporter från sunda transportföretag”. Men eftersom branschen, både köpare och säljare av transporter, har efterlyst att ställningstagandet stärks och kvalitetssäkras, lanserades 2019 nya Fair Transport, nu som ett åtagande med tydligare kravställningar och möjlighet att redovisa sitt utvecklingsarbete vad gäller socialt ansvar, miljö/klimat och trafiksäkerhet.

17 maj 2021 togs ytterligare ett steg i utvecklingen. Sverige har nu sin  första hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg. Det innebär att det finns mervärdesnivåer som gör det möjligt att påvisa förbättring, men även att utvecklas tillsammans med transportköpare. Krav och kriterier som finns kan följas upp och granskas, även tredjepartsgranskas.

Visa alla