Varför har Fair Transport utvecklats med tiden?

Fair Transport som begrepp har funnits sedan 2012 och lanserades 2014, då som ett ställningstagande för ”sunda transporter från sunda transportföretag”. Men eftersom branschen, både köpare och säljare av transporter, har efterlyst att ställningstagandet stärks och kvalitetssäkras, lanserades 2019 nya Fair Transport, nu som ett åtagande med tydligare kravställningar och möjlighet att redovisa sitt utvecklingsarbete vad gäller socialt ansvar, miljö/klimat och trafiksäkerhet. I samband med denna förändring bytte Fair Transport också färg från tidigare orange till nuvarande grön. Den tidigare orangea logotypen är alltså inte längre aktuell och bör därför inte användas.

Visa alla