Varför driver Sveriges Åkeriföretag nätverk?

Sveriges Åkeriföretag är en expertorganisation som har stor påverkan och här kan vi behandla sakfrågor som varje inriktning kräver och att vi har regionala nätverk över hela Sverige som kan samla in synpunkter. Varje nätverk har också en styrgrupp som består av medlemsföretag som beslutar och är bidrar till utveckling och påverkan för näringen. 

Visa alla