Varför bör man ha DMT-justering i sina avtal?

Drivmedelskostnaden kan ju både stiga och sjunka, och vi har ju sett exempel på perioder då dieselpriset ändras mer än 20 % på några månader och självklart innebär en sådan förändring mycket. För ett åkeri med långväga trafik kan diesel vara mer än 25 % av alla kostnader, och då blir ju verksamheten väldigt sårbar om dieselpriset sticker iväg. Om man då istället DMT-justerar varje månad så behåller man samma kostnadsläge över tid. 

Visa alla