Välkommet beslut om EU-trailers

Publicerad 2018-08-30 / 19:29 av sebastian.bran… i EU-trailer

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att se över trafiksäkerheten för korta dragbilar, ibland kallade ”EU-trailers” eller ”EU-dragbilar”. Detta som en följd av förra vinterns allvarliga olyckor där det med all tydlighet framkom att den typen av långtradarekipage inte fungerar på svenskt vinterväglag.

Ur ett trafiksäkerhetsperspektiv kommer detta initiativ inte en dag för tidigt. Detta är en fråga som Sveriges Åkeriföretag uppmärksammat under lång tid, och det är mycket välkommet att regeringen sätter ljus på EU-trailers trafikoduglighet i vinterväglag.

Uppdraget handlar om att Transportstyrelsen ska göra en trafiksäkerhetsanalys av EU-trailers och föreslå tekniska lösningar och, vid behov, regeländringar som kan förbättra trafiksäkerheten.

Detta i kombination med vinterdäckskraven leder förhoppningsvis till att säkerheten ökar längs våra vägar. Det gäller dock att regering verkligen visar allvar med detta och ser till att fordon utan vinterdäck stoppas redan vid gränserna. Till exempel skulle Tullverket och Kustbevakningen kunna ges i uppdrag att kontrollera vid Sveriges gränser och hamnar.

Läs mer på regeringens hemsida.