Välkommen till ett seminarium kring BK4-nätet i syd den 10 mars

Publicerad 2021-02-19 / 13:09 av Charlotta.Nilsson i Genomförda Event

I samband med en succesiv implementering av den nya bärighetsklassen, BK4, är det viktigt med ett engagemang från flera olika aktörer. Inte minst med anledning av klimatutmaningen, näringslivets konkurrenskraft och framkomligheten på vägnätet är det betydelsefullt att den effektivisering av lastbilstransporterna som möjliggörs också tillvaratas. Med anledning av detta bjuder Region Skåne och Sveriges Åkeriföretag in till ett seminarium.

Förutom Region Skåne och Sveriges Åkeriföretag kommer presentationer också ges av; Trafikverket, SKR, Sydsvenska Handelskammaren samt Volvo lastvagnar. Utöver presentationer kommer även gruppdiskussioner arrangeras med fokus på implementering.

Vi hoppas på en god uppslutning. Exempelvis tror vi att seminariet skulle vara nyttigt för kommunala planerare och strateger i Skåne, Halland och Blekinge.

Var: Seminariet sker via Teams.
Tid: 13.30-16.30

Anmäl dig här!

Vi vill gärna ha ditt svar senast den 3 mars.

 

PROGRAM

Välkomna (13:30 – 13:40)
Inledningsvis hälsar Region Skåne och Sveriges Åkeriföretag välkommna.

Transporter med BK4 (13:40 – 13:55)
Sveriges Åkeriföretag inleder presentationerna med en översiktlig beskrivning av vad BK4 innebär och vilka möjligheter som ges.

Strategidokument och tidigare arbete (13:55-14:10)
Region Skåne berättar om sitt engagemang kring BK4. Exempelvis har detta gett avtryck i strategidokument samt tidigare utredningar.

BK4 och samverkan (14:10-14:40)
Mattias Holmqvist på Trafikverket ger detaljerad information kring BK4 och berättar även vilken samverkan som behövs för en lyckad implementering.

Fordon vid BK4 (14:40-14:55)
Lena Larsson på Volvo lastvagnar berättar om BK4 utifrån fordonsperspektiv.

PAUS (14:55-15:10)

Nationella bärighetsrådet samt BK4 (15:10-15:25)
Selda Taner från SKR berättar vilken rådgivning för kommunala planerare som SKR erbjuder.

Förutsättning för ökad konkurrenskraft och klimatfokus hos näringslivet (15:25-15:40)
Per Tryding på den Sydsvenska handelskammaren bidrar med näringslivets perspektiv på BK4-nätet.

Gruppdiskussioner (15:40 – 16:10)
För att möjliggöra en bred delaktighet i diskussionerna delas de medverkande i mindre grupper. Ett mindre antal frågor kring implementering av BK4 diskuteras.

Redovisning (16:10 – 16:20)
Gruppernas resultat redovisas i storgrupp.

Avslutning och sumering diskussion (16:20 – 16:30)