Vägpaketet Beslut

Vägpaketet i hamn

Publicerad 2019-12-12 / 15:10 av Charlotta.Nilsson i EU

Natten mellan 11 och 12 december avslutades trilogförhandlingen och omröstningen om det länge omdiskuterade vägpaketet - innehållande nya regler som ska skapa ordning och reda på vägarna för lastbilsförare och konkurrens på lika villkor för åkerierna inom EU. Då stod det klart att det sätts stopp för den oreda som präglat stora delar av lastbilstrafiken.

Källa: Svensk Åkeritidning

Svensk Åkeritidning tog emot beskedet vid sjutiden på torsdagsmorgonen då Johan Danielsson, gruppledare för Socialdemokraterna i Europaparlamentets Transportutskott ringer till redaktionen för att berätta det glädjande beskedet.

- Trepartsförhandlingen med Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har kommit till vägs ände, säger en trött men lättad Johan Danielsson. Äntligen har vi gått i mål. I över tio år har vi socialdemokrater drivit på för nya schyssta villkor på våra vägar. Nu kan den vilda västern som varit rådande i transportsektorn, med dumpade löner för chaufförer och fuskande företag, få ett slut. 

Överenskommelsen handlar om det så kallade vägpaketet som innehåller tre lagförslag: utstationeringsregler i vägtransportsektorn, kör- och vilotider och regler för utländska företag att köra tillfälliga inrikestransporter i andra EU-länder, så kallade cabotagetransporter. 

- Det är en historisk händelse, säger Johan Danielsson. Efter ett årtionde av förhandlingar och politiska deklarationer har vi lyckats enas om nya regler för den europeiska vägtransportmarknaden. Nu kommer det vara möjligt att skapa ordning och reda på vägarna och få ett slut på det hänsynslösa utnyttjandet av människor.

Paketet med de tre lagförslagen presenterades våren 2017 och efter 2,5 års förhandlingar i Europaparlamentet och bland medlemsländerna i Rådet kunde en överenskommelse träffas tidigt på torsdagsmorgonen. Överenskommelsen innebär att alla som kör inrikestransporter i Sverige måste följa svenska löner och villkor, både vid tillfälliga inrikes transporter så som cabotage och även vid kombinerade transporter. Överenskommelsen inkluderar även att alla lastbilar inklusive lätta lastbilar måste följa alla regler, att föraren måste återvända till hemlandet minst var tredje vecka, att lastbilen måste återvända till landet där den är registrerad minst var åttonde vecka och att alla lastbilar måste ha färdskrivare för att kunna kontrollera alla nya regler. Dessa är alla helt nya förbättringar jämfört med nuvarande regler eftersom dessa inte finns idag. Det blev även en överenskommelse kring rimliga kör- och vilotider, där nuvarande regler kvarstår för nationella transporter och busstransporter. 

- Det här kommer att städa upp transportmarknaden enormt mycket, säger Johan Danielsson. Förutom bättre regler har vi dessutom fått verktyg som är helt nödvändiga för att vi ska kunna kontrollera de nya reglerna. Överenskommelsen innebär att alla som kör inrikestransport i Sverige ska göra det med svenska löner och arbetsvillkor. Befinner man sig permanent i Sverige, ska man registrera bilen och betala skatt i Sverige. Det är inte konstigare än så.

Nu återstår bara att Europaparlamentet och rådet ska godkänna överenskommelsen. 

- Det hoppas jag sker snabbt, säger Johan Danielsson. Alla som arbetar på vägarna kan inte vänta längre, avslutar Europaparlamentariker.

Rickard Gegö, vd i Sveriges Åkeriföretag, framhåller att det känns oerhört skönt att få gemensamma regler.

- Sveriges Åkeriföretag har under lång tid drivit på för att få harmoniserade regler för lastbilstrafiken i EU, så att kontrollerna underlättas och att konkurrensen blir rättvis, säger han. De nya reglerna behandlar vad som gäller då lastbilsförare arbetar utomlands, kör- och vilotider samt de omdebatterade tillfälliga inrikestransporterna. Förhoppningsvis blir det nu lättare att göra rätt. 

Titta på Sveriges Åkeriföretags medverkan i Rapports sändning samma kväll. Reportaget syns 9 minuter in i programmet.