Vägledning om Brexit för Åkeriföretag

Vägledning gällande Brexit

Published mån, 03/25/2019 - 08:56 by Charlotta.Nilsson i Nyheter

Den internationella vägtransportorganisationen, IRU, har publicerat en vägledning på engelska med anledning av att Förenade Konungariket (UK) har begärt att få lämna den Europeiska Unionen. Vägledningen kan hjälpa de av våra medlemsföretag som utför transporter till och från UK.

Bli medlem idag

Som medlem i Sveriges Åkeriföretag så kommer du kunna läsa artiklar som denna, men även ta del av massor av andra tjänster och förmåner.

  • Fri juridisk rådgivning, manualer och avtalsmallar.
  • Branschanpassad utbildning med lärare som kan åkerinäringen.
  • Opinions- och påverkansarbete för bättre branschvillkor.
  • Fair Transport - en hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg.
Bli medlem idag