Vad uppnås med självkörande fordon?

Publicerad 2018-09-05 / 08:09 av Charlotta.Nilsson i Självkörande fordon

Vid Closers årskonferens i Göteborg, talade Mårten Johansson, President of IRU International Commission on Technical Affairs samt teknikchef i Sveriges Åkeriföretag, om uppkopplade automatiserade fordon, hur förare påverkas, hur regler behöver utvecklas och ansvar fördelas samt vad som uppnås inom trafiksäkerhet, miljö och transportekonomi.

Sveriges Åkeriföretag anser att tillverkare av fordon för automatiserad körning måste ha ett tydligt straffrättsligt ansvar om något går fel under automatiserad körning. Ytterligare utredning om ansvarsfördelning behövs mellan flera aktörer som tillverkare, fordonsägare, fordonsanvändare samt förare som också med olika grad av automatisering kan köra ett eller flera fordon på distans.

Utmaningen för transportnäringen är att mobilitet och godstransporter förväntas öka kraftigt framöver samtidigt med krav på minskad klimatpåverkan, ökad trafiksäkerhet och lägre transportkostnader. 

Med effektiva högkapacitetsfordon och bra logistik är det möjligt att klara ökad mobilitet och samtidigt uppnå lägre klimatpåverkan, ökad trafiksäkerhet och lägre kostnader. För vissa godstransporter kan automatiserade fordon ytterligare förstärka en trafiksäker och klimatsmart utveckling och ekonomisk nytta för godstransporter på väg.

 

CLOSER är en neutral plattform som samlar aktörer från näringsliv, industri, universitet och institut, städer, regioner, myndigheter till samverkan och projekt som leder till ökad transporteffektivitet.