Vad menas med Smart färdskrivare version 2?

Från 21 augusti 2023 ska alla fordon som registreras var försedda med en Smart färdskrivare version 2 och senast 21 augusti 2024 ska alla fordon som används internationellt ha bytt ut färdskrivaren till Smart version 2. Har fordonet haft en Smart färdskrivare av version 1 monterad, har man ytterligare ett år på sig fram till 21 augusti 2025 att montera Smart färdskrivare version 2.

Smart färdskrivare version 2 har nya funktioner för att automatiskt spara positioner vid gränspassage och för att spara registrering av plats för lastning och lossning. Den ska även kunna lagra uppgifter om det är gods eller passagerartrafik som utförs. Vidare ska färdskrivaren vara möjlig att fjärravläsa avseende vissa uppgifter från färdskrivaren, av vägkontrollpersonal. 
 

Visa alla