Vad menas med missförhållanden?

Enligt den gamla visselblåsarlagen fanns det uttryckligen angivet i lagen att det som avsågs med det då gällande uttrycket allvarliga missförhållanden var brott med fängelse i straffskalan. Trots att man i den nya lagen tagit bort ordet allvarliga så finns det inget som talar för en annan tolkning än det som tidigare bedömts vara missförhållanden. Den nya bestämmelsen om att det som visselblåsaren vill rapportera om ska ha ett allmänintresse har ersatt den tidigare benämningen om att rapporteringen ska avse brott med fängelse i straffskalan. Det finns inget allmänintresse av att rapportera missförhållanden som inte är allvarliga.
 

Visa alla