Vad menas med en oberoende och opartisk enhet?

Man ska som person eller enhet ha mandat att agera självständigt, inte behöva någons godkännande samt vara opåverkbar, dvs inte sitta i en beroendeställning till någon som kan utöva påtryckning när denna person eller enhet ska utöva granskning eller följa upp det som rapporteras om. Det får heller inte finnas någon intressekonflikt i utförandet av sitt uppdrag.
 

Visa alla