Vad krävs för att söka trafiktillstånd?

För att få söka trafiktillstånd krävs att man har yrkeskunnande, dvs har skrivit godkänt prov hos Trafikverket. Det räcker att den som ska vara trafikansvarig skriver proven. Du kan läsa om kraven för trafiktillstånd på vår hemsida: www.akeri.se/sv/trafiktillstand och i Åkerihandboken. 
Du ansöker om trafiktillstånd hos Transportstyrelsen. 

Visa alla