Vad innehåller er kör- och vilotidsutbildning?

Vår kör- och vilotidsutbildning går du igenom på egen hand online. Den tar upp vägarbetstidslagen och lagen om kör- och vilotider. En egen del handlar om handhavande av digital färdskrivare, hur man matar in olika aktiviteter, såsom vila, rast och annat arbete, i två vanliga färdskrivare på marknaden. Kursen tar ungefär en timme att gå igenom. Efter genomförd utbildning kan du själv skriva ut ett intyg. 
 

Visa alla