Vad innebär sakliga skäl?

Begreppet sakliga skäl har införts genom ändringar i LAS i juni 2022 och ersatte då det tidigare begreppet saklig grund. 

Vid en uppsägning måste det finnas något av de sakliga skälen arbetsbrist eller personliga skäl. Vid personliga skäl måste arbetsgivaren kunna visa tex att det rör sig om dokumenterad upprepad misskötsamhet, att man varnat den anställde samt att den senaste incidenten som ligger till grund för uppsägningen inte får vara äldre än 2 månader. Det är mycket viktigt att arbetsgivaren kan uppvisa dokumentation kring det som ligger till grund för uppsägningen, dokumentera därför allt som kan komma att ligga till grund för en uppsägning.

Om de personliga skälen gäller sjukdom måste sannolikt arbetsgivaren först vidta rehabiliterande åtgärder för den anställde.

Visa alla