Vad innebär en branschgemensam standard?

När information ska skickas mellan olika parter (leverantörer, entreprenörer, beställare, myndigheter) är det viktigt att alla parter förhåller sig till en gemensam informationsstandard. I Byggbranschen heter standarden BEAst och från och med 2023 har standarden utökats med klimatinformation för beräkning av CO2-avtryck.

I en meddelandestandard så som BEAst har man kommit överens om gemensamma fält. Standarden hanterar information hela vägen från planering till faktura. Denna information är koncentrerad till klimatdata. Du behöver dock själv samla in informationen. 

Mer information om BEAst-standarden. Översikt – BEAst

Visa alla