Vad innebär en branschgemensam standard?

När information ska skickas mellan olika parter (leverantörer, entreprenörer, beställare, myndigheter) är det viktigt att alla parter förhåller sig till en gemensam informationsstandard. I Byggbranschen heter standarden BEAst och från och med 2023 har standarden utökats med klimatinformation för beräkning av CO2-avtryck.

I en meddelandestandard så som BEAst har man kommit överens om gemensamma fält. Du behöver dock själv samla in informationen. 

Mer information om BEAst-standarden. Översikt – BEAst

Visa alla