Vad gör nätverken hos Sveriges Åkeriföretag?

Vi bedriver sakfrågor inom respektive inriktning så som nätverken är utformade. Till exempel inom Lantbruksnätverket behandlar vi frågor som rör lantbrukstransporter, kan vara spannmål, foder eller djurtransporter. Ett annat exempel är nätverket för Bygg- och anläggningstransporter som behandlar exempelvis frågor som rör vinterväghållning, asfalttransporter och transporter av återvinningsmassor. Nätverken bidrar till remisser till bland annat myndigheter och med expertis till Sveriges åkeriföretags styrelse och ledning.

Visa alla