Vad gäller om det står i mitt avtal att jag har rätt till omedelbar priskorrigering till följd av myndighetsbeslut?

Detta torde vara en mycket ovanlig skrivelse och den är mycket oklar. En sådan skrivelse torde ta sikte på exempelvis ökade trängselskatter, ökade drivmedelsskatter eller dylikt. Just nu har inga myndighetsbeslut direkt lett till ökade kostnader för åkeribranschen, snarare tvärt om. Om ni kan identifiera beslut som direkt har lett till ökade kostnader bör ni dock kunna påkalla omförhandling av avtal. Som huvudregel finns inte en ensidig rätt för en part att justera pris utan att förhandla eller komma överens med motparten. Om det framgår att part har rätt till omförhandling av avtalet är det också vanligt att det framgår att om parterna inte kan nå en överenskommelse kan avtalet bringas till omedelbart upphörande. Men för att veta vad som gäller behöver hela avtalet granskas.

Visa alla