Vad bör du som levererande åkeriföretag göra?

Rapporteringen kommer att ske via digital följesedel enligt BEAst standard.

  1. Kontakta din systemleverantör för orderhantering för att se möjligheter till införande. Systemleverantören tar med fördel kontakt med BEAst för dialog.   
  2. För en dialog med din kund om eventuella krav på digital klimatrapportering via BEAst?
  3. Avtala om vad som ska rapporteras, hur ofta rapporteringen ska ske och hur. 

Hos BEAst finns även en kontaktlista med systemleverantörer, Systemleverantörer – BEAst.

Digital följesedel

Så här kan en digital följesedel se ut.

 

Följesedel som avser
anläggningstransport

Följesedel som avser
varutransport

Use Case UC10 UC11
Bas Obligatorisk modul Obligatorisk modul
Startplats Obligatorisk modul Obligatorisk modul
Stopplats Obligatorisk modul Obligatorisk modul
Vågsedelnummer Krävs inte Krävs inte
Referens till vågsedel Obligatorisk modul Krävs inte
Logistikinformation Krävs inte Valbar modul
Fordons-ID Obligatorisk modul Valbar modul
Batchnummer Krävs inte Krävs inte
Serienummer Krävs inte Krävs inte
Branschartikelnummer Valbar modul Valbar modul
Pris Valbar modul Valbar modul
Produktklimatdata Krävs inte Krävs inte
Drivmedel Valbar modul Valbar modul


Här hittar ni information om fler följesedlar.


Mer information och tips om den digitala följesedeln hittar ni hos BEAst, Säljare – BEAst.

Visa alla