Vad är skillnaden mellan fraktförare och transportör?

I lag om inrikes vägtransport används begreppet fraktförare för den som ingår ett fraktavtal med en avsändare och som emottar ett gods för godsbefordran på väg. 

I Alltrans2007 (Alltrans) används begreppet transportör och är ett något vidare begrepp. Detta eftersom Alltrans inte enbart tar sikte på transportören som fraktförare utan även för dennes roll i andra typer av uppdrag som nämns i Alltrans p 1a-c, dvs andra uppdrag med fordon och maskiner eller tex lagring.

Visa alla