Vad är force majeure?

Huvudregeln är att vardera part bär risk för ändrade förhållanden, såsom covid-19. Det är därför vanligt att parterna reglerar vad som ska gälla om något oväntat och utanför parternas kontroll inträffar. Force majeure är franska och betyder just högre/stor makt och det har blivit begreppet som används i avtalsförhållanden.

Visa alla