Utebliven ersättning, retentionsrätt, panträtt?

I kristider riskeras att ni inte får betalt för utförda arbeten och det är därför extremt viktigt att säkerställa betalning. För nya uppdrag kräv förskottsbetalning. För befintliga avtalsförbindelser krävs att ni tittar i era avtal och ser om sådan möjlighet finns.

Enligt lag om inrikes vägtransport kan transportören hålla inne godset till dess att betalning erläggs av antingen avsändare eller mottagare (retentionsrätt). Det är tveksamt om det går att hålla inne gods för andra fordringar än den aktuella transporten.

Har ni avtalat om Alltrans 2007 har ni en panträtt i godset dels för kostnaderna för den aktuella transporten och dels för transportörens samtliga övriga fordringar hos uppdragsgivaren (se Alltrans2007 p 29).

Visa alla