Utbyte mellan Kina och Sverige

Publicerad 2019-09-18 / 11:40 av tove.winiger i Nyheter

Sveriges Åkeriföretag träffar tjänstemän från kinesiska Guizhou.

Under ett möte med tjänstemän från motorvägsadministrationen och transportadministrationen i den kinesiska provinsen Guizhou diskuterades frågor om förarens vardag, företagens framtid och myndigheternas kontroller. De kinesiska besökarna hade under sin resa runt i Sverige lagt märke till överlaster, och frågade om och hur vi kontrollerar respektive fordons totala vikt.

Sveriges Åkeriföretag presenterade de utmaningar den svenska och europeiska åkerinäringen står inför, där förarbrist och konkurrensvillkor på marknaden försvårar även för omställningen mot utsläppsfria transporter. Hur automatisering och intelligenta transportsystem ska kunna effektivisera transportsystemet var en gemensam utmaning. Våra besökare var väldigt nyfikna och pålästa om den svenska åkerinäringen, och hade frågor om allt från förarutbildning och vägforskning samt framtida drivmedel och teknologiska lösningar.

Det råder förstås uppenbara skillnader mellan den kinesiska och svenska vägadministrationen och transportsektorn, men ett antal frågor delar vi. Där rastplatser är ett ständigt återkommande dilemma i Sverige vill den kinesiska staten helt sonika göra slag i sak och erbjuda, som social välfärdssatsning, rastplatser med alla faciliteter en förare kan behöva.