Utbildningsstipendium från Ceve Byströms jubileumsfond

Publicerad 2023-10-03 / 14:04 av Malin.carlsson i Nyheter

Ceve Byströms Jubileumsfonds ändamål är att genom givande av stipendier stimulera till särskild utbildning eller vidareutbildning, dock ej studieresor, inom näringens betydelsefulla ämnesområden. 
Medlemmar i Sveriges Åkeriföretag har nu möjlighet att ansöka om detta stipendium i syfte att kompetensutveckla sig inom någon av vår branschs stora fokusområden hållbarhet, trafiksäkerhet, digitalisering och affärsmannaskap. 

Stipendiet delas endast ut till fysiska personer och maxbeloppet uppgår till 25 000 kr. Dessutom så krävs fakturaunderlag och betalningsbevis på den aktuella utbildningen som ansökan avser.

Ansökningstiden pågår fram till 10 december 2023 och ansökningarna behandlas löpande varefter de inkommer. Ansökan med fakturaunderlag och betalningsbevis skickas till:

Ceve Byströms Jubileumsfond
Att: Michael Bredberg
Box 7248
111 56 Stockholm

Märk kuvertet med Stipendieansökan.

Har ni några frågor om detta så kan ni maila till michael.bredberg@akeri.se eller ringa på 070-536 37 00.
 

STIFTELSEBAKGRUND
Stiftelsen Ceve Byströms Jubileumsfond bildades på initiativ från dåvarande Svenska Lastbilsägarförundet, numera Sveriges Åkeriföretag, och fonden upprättades i samband med Ceve Byströms 60-årsdag.