YKB delkurs 1 - Sparsam körning
YKB delkurs 1 - Sparsam körning

Kursdeltagaren ska få ökad förståelse om vikten av att spara bränsle ur både miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv. Varje delkurs omfattar 7 timmars undervisning. Fem delkurser ger dig 35 timmars fortbildning och ett yrkeskompetensbevis som är giltigt i fem år. Innan giltighetstiden löpt ut måste fortbildningen förnyas.

Tillgängliga orter
Hörby 1st / Spånga 1st / Växjö 1st / Mariestad 1st / Göteborg 1st
Kontakt
Vid frågor, kontakta oss: utbildning@akeri.se 010-510 54 00
Viktigt inför kursen
Kursen startar kl 8:00 och avslutas kl 16:30 (om ej annat anges). Vid fysisk kurs ingår Åkerihandboken, lunch och fika.

Om du har gått YKB-kurs hos annan utbildare än Sveriges Åkeriföretag måste du innan kursstart skicka in dina intyg till oss via e-post: intyg@akeri.se. Detta krävs för att vi ska kunna rapportera till Transportstyrelsen.

Ta med legitimation och ditt YKB-kort till kursen.
Läs mer om lagkraven kring YKB
Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Från den 10 september 2016 krävs att du har ett yrkeskompetensbevis för att få köra godstransporter med tung lastbil. Motsvarande krav gäller för persontransporter med buss sedan den 10 september 2015.
Om du saknar ett yrkeskompetensbevis måste du gå en fortbildning. Sveriges Åkeriföretag erbjuder YKB-fortbildning 35 timmar.

Särskild grundutbildning
De personer som tagit C-körkort efter den 10 september 2009 och avser att arbeta som förare av tung lastbil ska gå igenom en särskild grundutbildning för att få Yrkeskompetensbevis (YKB). Utbildningen ska omfatta minst 280 timmar för förare under 21 år och minst 140 timmar för förare över 21 år.

Boka utbildning

YKB delkurs 1 - Sparsam körning
2024-10-15 Start: 08:00
Växjö
Pris: 2000 kr /Medlemspris: 1500 kr
Platser kvar
Läs merKursdeltagaren ska få ökad förståelse om vikten av att spara bränsle ur både miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv.