Transportledarutbildning
Transportledarutbildning

Som transportledare ansvarar du för att samordna transporter så att de sker så effektivt och hållbart som möjligt. Vår kurs ger dig viktiga kunskaper i logistik, transportekonomi, försäljning, juridik samt ledarskap.

Tillgängliga orter
Kontakt
Vid frågor, kontakta oss: utbildning@akeri.se 010-510 54 00
Praktisk information
Kursen är uppdelad i tre olika block där varje block är två heldagar. Du kan delta på enstaka block men vi rekommenderar att du går samtliga block då du få med dig verktygen som förenklar vardagen som transportledare.
Kursinnehåll
De tre blocken består av:
Juridik/Försäljning
Transportekonomi/Logistik
Ledarskapet
Mål med kursen
Målet är att deltagarna efter avslutade utbildning ska:

Ha utvecklat förmågan att bedriva aktiv merförsäljning och stärka relationer med kunder.
Bidra till en fördjupad bredd inom logistikområdet samt att kunna hitta logistikförbättringar och därigenom utveckla den egna verksamheten.
Kunna upprätta en enkel och/eller avancerad kostnadsberäkning för en transportuppgift.
Ha kompetens att använda sig av Index.
Ha grundläggande affärsjuridisk kunskap vad gäller offerter, orderbekräftelser och avtal.
Kunna identifiera och självständigt kunna hantera enklare juridiska problem.
Ha kännedom om åkeriets ansvar för gods- och reklamations- och tvistefrågor i domstol.
Lära dig att skapa engagemang för att nå ett gemensamt mål
Lära dig vilka sidor av dig själv du ska arbeta med för att bli en så bra ledare som möjligt utifrån dina personliga styrkor
Pris
Tranportledarutbildningen kostar: 19 050 kr (ej medlem: 22 050 kr)
Vid anmälan av 2 personer eller fler från samma företag får ni rabatt på 1000 kr/person. Gäller endast vid bokning av samtliga tre block.
Om man vill delta per block är priset följande (exklusive moms):
Juridik/Försäljning: 5 550 kr (ej medlem: 6 550 kr)
Transportekonomi/Logistik: 5 550 kr (ej medlem: 6 550 kr)
Ledarskapet: 7 950 kr (ej medlem: 8 950 kr)

Boka utbildning