Transportekonomi
Transportekonomi

Att ha koll på ekonomin i företaget är en förutsättning för ett framgångsrikt åkeri. Transportekonomi basutbildning ger dig stöd och verktyg för att på egen hand kunna beräkna kostnaden för en transport. 
Vi går igenom de grundläggande komponenter som är till hjälp när man gör både förkalkyler och efterkalkyler. 
Deltagarna får en allmän orientering inom området transportekonomi vilket gör dig tryggare i din roll när du ska prissätta transporter. Vi lär inte ut vad rätt eller fel pris är, utan snarare hur du hanterar de bakomliggande komponenterna. 
Vi går även igenom grunderna för index och hur dessa är en viktig komponent när man skriver avtal. 
Förbättrad kunskap inom transportekonomi ger er möjlighet att förbättra lönsamheten i företaget vilket leder till en ökad konkurrenskraft.

Tillgängliga orter
Kontakt
Vid frågor, kontakta oss: transportekonomi@akeri.se 010-510 54 00

Boka utbildning