Repetitionsutbildning för YKB-lärare Lärarledd online
Repetitionsutbildning för YKB-lärare Lärarledd online

Denna endagsutbildning omfattar 7 timmar och riktar sig till YKB-lärare som är godkända av Transportstyrelsen. Vi går igenom bestämmelser och kursplanering enligt föreskriften kapitel 2 §18a, som ställer krav på att YKB-lärare årligen måste genomföra en repetitionsutbildning. 
Syftet med utbildningen är att ge läraren möjlighet att repetera, uppdatera och fördjupa sina kunskaper. 
Även du som inte utbildar via Sveriges Åkeriföretag är välkommen att delta. 
Utbildningen genomförs digitalt via Microsoft Teams.
Efter genomförd kurs får du ett intyg för repetitionsutbildningen enligt föreskriften.

Tillgängliga orter
Kontakt
Vid frågor, kontakta oss: utbildning@akeri.se 010-510 54 00

Boka utbildning