Eget på väg - lärarledd online
Eget på väg - lärarledd online

Eget på väg är Sveriges Åkeriföretags kurs för blivande åkare. Utbildningen vänder sig till dig som funderar på att starta ett åkeri eller ska ta över ägarskapet vid till exempel generationsskifte. Utbildningen förbereder dig för Trafikverkets prov för yrkeskunnande när du ska ansöka om trafiktillstånd. 
Du får även viktiga och värdefulla kunskaper som du har nytta av i allt ditt framtida arbete, oavsett om det är som åkeriägare eller chaufför. 

Kursen behandlar EU-kraven på yrkeskunnande och de krav som Transportstyrelsen ställer som också utgör utgångspunkten för de skriftliga proven. Ur innehållet finns områden som juridik, tekniska normer, arbetsrätt och ekonomi.
I kursinnehållet ingår följande områden:
- Kalkylering, bokföring & bokslut
- Beskattning
- Budgetering & finansiering
- Marknadsföring
- Kunskap om olika företagsformer
- Arbetsgivarfrågor
- Yrkestrafiklagstiftningen
- Försäkringsfrågor
- Internationella transporter
- Tekniska normer
- Trafiksäkerhetsarbete och driftförhållanden

Tillgängliga orter
digital 1st
Kontakt
Vid frågor, kontakta oss: utbildning@akeri.se 010-510 54 00
Praktisk information
Detta är vår lärarledda online-utbildning, där du blandar egna studier med föreläsningar och diskussioner med dina kurskamrater via videolänk.
Kursdatum är måndag-fredag i två efterföljande veckor. Föreläsningarna sker kl 8-12. På eftermiddagarna har du självstudier.
I kursen ingår även tillgång till vår webbaserade online-utbildning med instuderingsfrågor.
Vi genomför utbildningen i Zoom och du behöver en stabil internetuppkoppling, en webbkamera och mikrofon samt sitta på en ostörd plats vid en dator eller surfplatta.
Efter kursen ska du genomföra examensprov hos Trafikverket.
Mer information
När du startar ett företag med inriktning mot godstransporter får du bland annat ansvar för fordon, dina anställdas arbetsförhållanden, företagets juridiska agerande och den affärsmässiga ledningen. De krav som ställs regleras av EU-direktiv, yrkestrafiklagen, yrkestrafikförordningen och föreskrifter från Transportstyrelsen. Yrkesmässig trafik får endast bedrivas av den som har trafiktillstånd. För att kunna ansöka om trafiktillstånd behöver du bland annat uppfylla krav på yrkeskunnande, som visas genom godkända kunskapsprov som du bokar och skriver hos Trafikverket.
Läs mer om lagkraven
För att få yrkestrafiktillstånd måste sökanden uppfylla krav som ställs på gott anseende, ekonomiska resurser, yrkeskunnande och etablering. Du kan läsa mer om detta på www.akeri.se/trafiktillstand.

Boka utbildning

Eget på väg lärarledd online
Lärarledd online2023-09-18 Läs merEget på väg är Sveriges Åkeriföretags kurs för blivande åkare. Kursen behandlar EU-kraven på yrkeskunnande och de krav som Transportstyrelsen ställer som också utgör utgångspunkten för de skriftliga proven. Denna kurs genomförs som en lärarledd online-utbildning.
Pris: 11990 kr /Medlemspris: 10990 kr
Platser kvar