Utbildningar för YKB-lärare - kanske du vill börja utbilda inom YKB?

Publicerad 2024-01-24 / 15:21 av Malin.carlsson i Nyheter

YKB-utbildning för dig som vill bli YKB-lärare
Vi söker nu fler YKB-lärare som vill utbilda inom YKB för Sveriges Åkeriföretag.

Vi erbjuder utbildning för nya YKB-lärare för att uppfylla kravet på teoretisk kompetens. Utbildningen är tre dagar och genomförs fysiskt hos oss i Karlstad den 20-22 maj. Vi går igenom kraven enligt 2 kap §14a.
Pris: 8990 kr exklusive moms inklusive lunch och fika. 
Om du vill boka logi via Sveriges Åkeriföretag, kontakta Marcus nedan.


Repetitionsutbildning för YKB-lärare
Denna endagsutbildning omfattar 7 timmar och riktar sig till YKB-lärare som är godkända av Transportstyrelsen. Vi går igenom bestämmelser och kursplanering enligt föreskriften kapitel 2 §18a, som ställer krav på att YKB-lärare årligen måste genomföra en repetitionsutbildning. 
Syftet med utbildningen är att ge läraren möjlighet att repetera, uppdatera och fördjupa sina kunskaper. 
Även du som inte utbildar via Sveriges Åkeriföretag är välkommen att delta. 
Utbildningen genomförs digitalt via Microsoft Teams.
Efter genomförd kurs får du ett intyg för repetitionsutbildningen enligt föreskriften. 
Välj mellan 27 maj eller 3 juni. 
Pris: 1500 kr för medlem och 2000 kr om du inte är medlem. Pris är exklusive moms.

Anmälan:
Anmäl dig snarast till önskad utbildning via webbokningen

Fotnot: 
Enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om yrkesförarkompetens, TSFS 2020:29.