Tylösandsseminariet 3-4 september

Publicerad 2019-05-16 / 13:33 av Charlotta.Nilsson i Genomförda Event

Resultat, tack – Från ord till handling

Sveriges största och viktigaste mötesplats för Sveriges trafiksäkerhetsarbete, Tylösandsseminariet, bjuder nu in till årets konferens, 3-4 september i Tylösand. 

Årets tema: Resultat, tack – Från ord till handling, beskriver hur vi känner inom flertalet områden men just trafiksäkerheten längs våra vägar är en av de viktigaste. Det handlar om liv och död, om yrkesstolthet, om säkerhet och trygghet. Det handlar om vår framtid.  

På Tylösandsseminariet 2019 kommer diskussionerna att fokusera kring det oroväckande ökade antalet döda i trafiken, men också tunga transporters ansvar, utmaningar och möjlighet att vara en del av vägen mot Nollvisionen. Vi kommer att visa på framgångsexempel, och få ta del av resultat av olika rapporter som påverkar utvecklingen i branschen.

Möt alla beslutsfattare och centrala personer inom svensk trafiksäkerhet på en och samma plats. En utmärkt plats att nätverka på!

Patrick Magnusson, Trafiksäkerhetsansvarig på Sveriges Åkeriföretag kommer att vara föredragande på seminarie 7, dag 2, Hur fungerar kontrollerna av tunga transporter i Sverige, sett från branschens sida?

Early-birdpris om du anmäler dig före 21 maj. 

Läs mer och gör din anmälan.

Information om hotellbokning.