Tyck till om ny tillgänglighetstjänst för rastplatser

Publicerad 2021-03-18 / 17:23 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Just nu genomförs ett pilotprojekt där det satts upp ett system för att kunna utvärdera sannolikheten för att det finns lediga platser vid två dygnsviloplatserna i Buktamoen i Norge och i Töre i Sverige. Tanken med detta är att testa ny teknologi för att registrera antalet parkerade lastbilar på dessa platser och därigenom få fram data om sannolikheten att finna en parkering på den aktuella platsen given veckodag och tidpunkt. Den data som ligger till grund för sannolikhetsberäkningen kommer vara gjord på historisk data som samlats in under några månader vintern 2020/2021. 

Fram till 5 april 2021 uppmanas chaufförer som besöker någon av rastplatserna att använda sig av systemet och lämna synpunkter på detta via en kort enkät som ligger på hemsidan 24 Hour Truck Stop Beta. Där kan ni även se livebilder från rastplatserna och information om väder, möjlighet att få en parkering med mera.

Följande information kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen:

  1. Information om tid och avstånd till den valda rastplatsen
  2. Sannolikhet för ledigt utrymme vid ankomst
  3. Destinationens väderprognos
  4. Livebilder från rastplatserna
  5. Tillgängliga faciliteter på rastplatsen

Om utfallet vid dessa två rastplatser faller väl ut kommer tjänsten att utökas med fler rastplatser.

Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten driver inom Barentssamarbetet projektet Barents Regional Transport and Logistic där utvärderingen av detta system är en del.