Vägpaketet cabotage Sveriges Åkeriföretag

Turbulens kring vägpaketet

Publicerad 2019-09-08 / 10:09 av Charlotta.Nilsson i EU

Vissa parlamentsledamöter i Europaparlamentet (MEP:ar), lobbar för att tre av filerna i Mobility Package 1 ska sändas tillbaka till kommissionen för att ta fram nya förslag. Det gäller filerna om cabotage, kör- och vilotider och utstationering. 

Femton organisationer har nu reagerat mot detta och sänt bifogat brev till medlemmarna i Europaparlamentets Transport och Turismutskott (TRAN).  Sveriges Åkeriföretag är bland de femton. 

Den 24 september kommer TRAN att rösta om huruvida man vill sända tillbaka filerna till kommissionen eller inte. Arbetet för NLA, Nordic Logistics Association, går nu närmast ut på att arbeta för säkra en majoritet i TRAN för att filerna inte ska ske dras tillbaka utan att de röstar för att inleda trilogförhandlingar med Rådet och kommissionen. 

Nya harmoniserade regler för vägtransporter i Europa krävs för att hantera dagens utmaningar och säkra en transportsektor som verkar på en konkurrensneutral marknad. En återkallelse av delarna i vägpaketet skulle ytterligare öka lapptäcket av nationella regler. 

Denna utveckling är ytterligare ett exempel på hur klyftan mellan öst och väst växer. Sveriges Åkeriföretag, genom NLA, stärker nu samarbetet med branschorganisationer i EU som vill se samma utveckling som vi - en sund transportmarknad med ett harmoniserat regelverk.