Trucks in Dalarna 2019

Trucks in Dalarna i Borlänge

Publicerad 2019-05-07 / 11:44 av Charlotta.Nilsson i Genomförda Event

Välkommen till Lastbils- och entreprenadmässan Trucks in Dalarna på Romme Alpin den 17-18 maj. Sveriges Åkeriföretag är en av arrangörerna och finns förstås på plats. Missa inte seminariet "Från fossila utsläpp till rena transporter".

Lastbils- och entreprenadmässan återkommer för sjunde gången till Romme Alpin. På mässan finns över 100 utställare som brinner för motorfordon och entreprenadmaskiner och bara väntar på att få visa dig det senaste inom sina områden. 

Trucks in Dalarna innefattar också tävlingen Dalarnas Finaste Lastbil med två klasser: Modern och veteran. En jury samt People´s Choice utser två vinnare i varje klass. Kom och rösta!

Missa inte fredagens mingelkväll för utställare, kunder, besökare, med flera. Larz-Kristerz underhåller och hög stämning utlovas!

Mässan kryddas även med andra happenings som helikopterturer, simulatorer, volthytt och annat spännande för den som vill.
 

Mässinfo & program

Öppettider: Fredag 12-17, lördag 10-16
Entré: Vuxen 80 kr, två-dagar 100 kr, barn 6-16 år 20 kr
Plats: Romme Alpin, Borlänge
Program, karta och utställarförteckning som pfd här
Till mässans hemsida

 

Seminariet "Från fossila utsläpp till rena transporter"

Seminariet är ett samarrangemang mellan Sveriges Åkeriföretag och Maskinentreprenörerna och hålls i värmestugan på Romme. Moderator är Patrick Magnusson, Regionchef, Sveriges Åkeriföretag Region Mitt.

När: Fredag 17 maj (i Värmestugan)
Tid: 13:00

Ingen föranmälan behövs. Varmt välkommen!


SEMINARIEPROGRAM 

Det nationella färdplansarbetet - vad vill Sverige & EU?

13.00-13.30      Vilka mål vi har vi att minska utsläppen från transporter, hur är läget just nu, vilka åtgärder står till buds, vilka styrmedel diskuteras och slutligen hur  kan en framtid se ut när vi nått målen.
Håkan Johansson, nationell samordnare för klimat och energifrågor på Trafikverket.

13.30-14.00     Frågestund och bensträckare

Regional färdplansarbete - Fossilfria godstransporter på väg

14.00-14.30     Nationellt har en färdplan för fossilfri konkurrenskraft tagits fram av åkerinäringen. I färdplanen lyfts förutsättningar och möjligheter för åkerinäringen nationellt att bli fossilfri till 2045. Hur kan vi i Dalarna jobba vidare med denna färdplan? Vilka förutsättningar har åkerierna i Dalarna att bidra till denna utveckling och vad vinner man på det? Vilken infrastruktur finns och/eller behovs? Vad kan andra regionala aktörer göra för att underlätta denna utveckling?”
Maria Saxe, energi- och klimatstrateg, Länsstyrelsen Dalarna

14.30-15.00     Frågestund och bensträckare

Driftssäkerheten kring AdBlue?

15.00-15.30     Vi diskuterar de problem som varit med AdBlue och hur det ser ut idag. Hur kan man förbättra systemen så att problemen med avlagringar minimeras och hur kan vi uppgradera äldre fordons avgasklass för att de skall få fortsätta att användas i miljözon och upphandlingar? Hur det går till och vad det finns för svårigheter? På lastbilar och bussar finns det ju tydliga regler, men för arbetsmaskiner är det svårt med godkännande då vi inte kan registreringsbesiktiga dem.
Mattias Franzén, marknadschef, Proventia

15.30-16.00     Frågestund och paneldebatt med deltagande föreläsare