Trendspaning, digitalisering och Fair Transport på LBC-dagen den 28 januari 2021

Publicerad 2021-01-08 / 08:46 av Charlotta.Nilsson i Genomförda Event

Torsdagen den 28 januari 2021 anordnar vi den årliga LBC-dagen. Denna gång tänker vi om och genomför den som en digital konferens. Trendspaning, digitalisering och Fair Transport är tre områden som vi fokuserar kring.


Målgrupp: Vi välkomnar särskilt er som har en ledande befattning inom en lastbilscentral eller ett transportsäljande företag 

När: 28 januari 2021
Tid: 10.00 – 12.00
Var: Digitalt

 

Program

10.00 – 10.15     Inledning
Vad händer inom Svensk Transportpolitik?
Tomas Eneroth, Infrastrukturminister 

10.15 – 10.35     Trendspaning
Bra finansiell information som synliggör effekter av företagande, trender, politiska beslut och konjunktur är viktigt inför beslut och strategier.
Carl Holmquist, Ekonomisk analytiker, Rementum 

10.35– 10.50     Aktuellt från Sveriges Åkeriföretag
Vad är aktuellt inom svensk åkerinäring. Vilka frågor är viktiga nu och i framtiden och hur arbetar Sveriges Åkerförtag med detta?
Ulric Långberg, Samhällspolitisk chef, Peter Svensson, Branschföreträdare, Sveriges Åkeriföretag

10.50 – 11.20     Fair Transport
Så bidrar Fair Transport till en hållbar affär och stöttar omställningen till en fossilfri fordonsflotta.
Ulric Långberg, Samhällspolitisk chef Sveriges Åkeriföretag

Så arbetar vi med hållbara transporter, Fair Transport och vår väg framåt.
Anders Jönsson, vd, Malmö LBC och Lars Reinholdsson, vd, LBC Frakt Värmland

11.20-11.50    Digitalisering i byggsektorn
Bättre affärer och miljöuppföljning med en gemensam standard.
Rikard Larsson, vd, BEAst- Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 

Förenkling av vågsedlar med QR-Kod
Atle Andersen Kubicom och Patrik Sandahl Bellman Group 

11.50-12.00     Sammanfattning och avslut


Anmälan

Anmälan görs senast den 25 januari via vår hemsida, www.akeri.se. En uppkopplingslänk kommer att skickas ut några dagar innan.

Länk till anmälan